Công văn V/v tổ chức Hội nghị 18 của Tiểu ban Văn hóa (SCC) thuộc Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN và Cuộc họp 6 của Mạng lưới hợp tác Văn hóa ASEAN+3 (APTCCN)

  • Số/ký hiệu: 2218/BVHTTDL-HTQT
  • Ngày ban hành: 24/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Người ký: KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái
  • Tập tin đính kèm: 260517163905.pdf