Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, Di tích kiến trúc Nghệ thuật, đình Vĩnh Lạc, xã Tiên Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

  • Số/ký hiệu: 2076/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 24/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT - Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 290517141452.pdf