Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, Di tích khảo cổ hang Đồng Trương, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

  • Số/ký hiệu: 2079/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 24/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT - Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 290517141915.pdf