Quyết định V/v tổ chức Tuần lễ phim tài liệu quốc tế lần thứ 8

  • Số/ký hiệu: 2103/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 26/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 010617153902.pdf