Quyết định V/v Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 - 2020”

  • Số/ký hiệu: 2122/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 29/05/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái
  • Tập tin đính kèm: 010617154254.pdf