Quyết định V/v tổ chức “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Thái Lan”

  • Số/ký hiệu: 2326/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 13/06/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 160617152200.pdf