Quyết định V/v Ban hành đề cương tài liệu hướng dẫn chương trình, nội dung giáo dục đời sống gia đình

  • Số/ký hiệu: 2987/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 02/08/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên
  • Tập tin đính kèm: 100817142554.pdf