Công văn V/v tổ chức các Ngày hội, giao lưu văn hoá các dân tộc, vùng miền năm 2018

  • Số/ký hiệu: 3373/BVHTTDL-VHDT
  • Ngày ban hành: 09/08/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Người ký: TLBT, VT Vụ VHDT, Nguyễn Thị Hải Nhung
  • Tập tin đính kèm: 210817112447.pdf