Quyết định V/v Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với đoàn Xiếc Happy Dream Circus (Nhật Bản) đón nghệ sỹ nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn

  • Số/ký hiệu: 3067/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 08/08/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT, TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 210817115351.pdf