Quyết định V/v Đón nghệ sỹ Cộng hòa Áo về biểu diễn tại Việt Nam

  • Số/ký hiệu: 3129/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 14/08/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT- TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 210817170059.pdf