Quyết định V/v Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham gia trưng bày Triển lãm tại Nhà Văn hóa ASEAN tại Busan, Hàn Quốc

  • Số/ký hiệu: 3267/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 25/08/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT- TT Đặng Thị Bích Liên
  • Tập tin đính kèm: 010917155225.pdf