Quyết định V/v tổ chức “Đêm nhạc cổ điển TOYOTA 2017”

  • Số/ký hiệu: 3306/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 30/08/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT- TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 080917085544.pdf