Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, Di tích lịch sử, Địa điểm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên

  • Số/ký hiệu: 3376/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 06/09/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT - Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 080917105040.pdf