Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, Di tích kiến trúc nghệ thuật đình An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

  • Số/ký hiệu: 3377/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 06/09/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT - Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 080917110312.pdf