Công văn V/v tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

  • Số/ký hiệu: 5017/BVHTTDL-VHDT
  • Ngày ban hành: 21/11/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Người ký: KTBT-TT Trịnh Thu Thủy
  • Tập tin đính kèm: 301117104007.pdf