Quyết định V/v tổ chức Hội thảo về thực thi quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

  • Số/ký hiệu: 4339/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 16/11/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT-TT Huỳnh Vĩnh Ái
  • Tập tin đính kèm: 301117153826.pdf