Quyết định V/v tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân

  • Số/ký hiệu: 4353/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 17/11/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT-TT Lê khánh Hải
  • Tập tin đính kèm: 301117155431.pdf