Quyết định V/v tổ chức Hội thảo về quyền tác giả và làm việc với chuyên gia nước ngoài

  • Số/ký hiệu: 4364/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 20/11/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT-TT Trịnh Thu Thủy
  • Tập tin đính kèm: 301117160618.pdf