Quyết định V/v phê duyệt kịch bản Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, năm 2017

  • Số/ký hiệu: 4383/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 21/11/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT-TT Vương Duy Biên
  • Tập tin đính kèm: 301117162301.pdf