Quyết địnhV/v tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Dự án Mạng lưới quốc tế các nhà cải cách thư viện mới nổi - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

  • Số/ký hiệu: 4338/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 16/11/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: KTBT-TT Huỳnh Vĩnh Ái
  • Tập tin đính kèm: 301117162851.pdf