Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa

  • Số/ký hiệu: 4359/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 17/11/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT- Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 051217160723.pdf