Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  • Số/ký hiệu: 4558/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 23/11/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT- Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 051217161332.pdf