Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  • Số/ký hiệu: 5088/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 19/12/2017
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Người ký: BT, Nguyễn Ngọc Thiện
  • Tập tin đính kèm: 271217084126.pdf