Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v thành lập Hội đồng Giám khảo “Cuộc thi Tài năng biểu diễn Múa - 2017”
Số: 2691/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 11/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v thành lập Tổ Biên tập xây dựng Dự án cơ sở dữ liệu về thư mục gia đình Việt Nam
Số: 2673/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 10/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v tổ chức Những ngày Văn hóa Du lịch Lào tại Việt Nam năm 2017
Số: 2859/BVHTTDL-HTQT   Ngày: 07/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v đón đoàn Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc
Số: 2599/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 30/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tặng Cúp đồng hạng “Ảnh ASEAN - 2017” cho tác giả tại Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”
Số: 2578/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 29/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo “Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, tại tỉnh Bạc Liêu năm 2017”
Số: 2582/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 29/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v tập trung đẩy nhanh xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017
Số: 2730/BVHTTDL-PC   Ngày: 28/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”
Số: 2523/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 27/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”
Số: 2522/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 27/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v bổ sung thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa”
Số: 2510/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 2499/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 23/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp về hoạt động khai thác dịch vụ, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
Số: 2657/TB-BVHTTDL   Ngày: 22/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Thông báo