Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân
Số: 4342/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 16/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v Phối hợp tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Nam, năm 2017
Số: 4947/BVHTTDL-VHDT   Ngày: 16/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v đề xuất các sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2017
Số: 4956/BVHTTDL-VP   Ngày: 16/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v đón nhạc trưởng Ba Lan và nghệ sĩ piano Nhật Bản
Số: 4302/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Chương trình Gameshow "Bản quyền và sáng tạo"
Số: 4289/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh nhân Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh
Số: 4293/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018
Số: 4294/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón biên đạo diễn viên múa người Bỉ
Số: 4295/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Văn hóa dân tộc
Số: 4283/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 13/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
Số: 4186/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 07/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
Số: 4187/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 07/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện
Số: 4179/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 06/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định