Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v Đón nghệ sỹ Cộng hòa Áo về biểu diễn tại Việt Nam
Số: 3129/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/08/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tặng giải thưởng tại “Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2017”
Số: 3146/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 14/08/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v tổ chức các Ngày hội, giao lưu văn hoá các dân tộc, vùng miền năm 2018
Số: 3373/BVHTTDL-VHDT   Ngày: 09/08/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với đoàn Xiếc Happy Dream Circus (Nhật Bản) đón nghệ sỹ nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn
Số: 3067/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 08/08/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Số: 3088/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 08/08/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Đón đoàn chuyên gia Australia sang Việt Nam
Số: 3076/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 08/08/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v cung cấp danh sách các trường học nhận tủ sách từ chương trình thiện nguyện
Số: 3287/BVHTTDL-TV   Ngày: 03/08/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v Ban hành đề cương tài liệu hướng dẫn chương trình, nội dung giáo dục đời sống gia đình
Số: 2987/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 02/08/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón thành viên Hội đồng nghệ thuật và các tác giả đạt giải tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”
Số: 2901/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 27/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định