Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Nghị định quy định các danh hiệu nghệ sĩ
Số: 252-CP   Ngày: 12/06/1981   Cơ quan: Hội đồng Chính phủ   Loại văn bản: Nghị định
Quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử và văn hoá
Số: 10-VHTT/QĐ   Ngày: 09/02/1981   Cơ quan: Bộ Văn hoá và Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc thành lập Trường đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội, thuộc Bộ Văn hoá và thông tin
Số: 372/CP   Ngày: 17/12/1980   Cơ quan: Hội đồng Chính phủ   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định ban hành Quy định tạm thời định mức tiêu dùng giấy in báo cho đơn vị sản phẩm của ngành in
Số: 2416-VHTT/QĐ   Ngày: 15/11/1980   Cơ quan: Bộ Văn hoá và Thông tin    Loại văn bản: Quyết định
Quyết định xếp hạng 17 di tích lịch sử văn hoá
Số: 92-VHTT/QĐ   Ngày: 10/07/1980   Cơ quan: Bộ Văn hoá và Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Chỉ thị về việc bảo vệ và quản lý những sách và tài liệu văn hoá bằng chữ Hán, chữ Nôm
Số: 117/TTG   Ngày: 13/12/1963   Cơ quan: Thủ tướng Chính phủ   Loại văn bản: Chỉ thị
Nghị định Quy định thể lệ về bảo tồn cổ tích
Số: 519/TTG   Ngày: 29/10/1957   Cơ quan: Thủ tướng Chính phủ   Loại văn bản: Nghị định
Sắc luật về quyền tự do xuất bản
Số: 003-SLT   Ngày: 18/06/1957   Cơ quan: Chủ tịch nước   Loại văn bản: Sắc lệnh
Luật về Chế độ báo chí
Số: 100-SL/L.002   Ngày: 20/05/1957   Cơ quan: Quốc hội   Loại văn bản: Luật
Sắc lệnh Số 282 SL ngày 14/12/1956 quy định chế độ báo chí
Số: 282-SL   Ngày: 14/12/1956   Cơ quan: Chủ Tịch nước    Loại văn bản: Sắc lệnh