Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Nghị định của Chính phủ số 194-cp ngày 31-12-1994 về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.
Số: 194-CP .   Ngày: 11/12/1994   Cơ quan: CHÍNH PHỦ   Loại văn bản: Nghị định
Thông tư qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in
Số: 26 TT/LB   Ngày: 15/04/1994   Cơ quan: Bộ Thương mại; Bộ Văn hoá-Thông tin   Loại văn bản: Thông tư
Thông tư về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thông tin trong trường học
Số: 18/TTLB-VHTT-GDĐT   Ngày: 15/03/1994   Cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hoá-Thông tin   Loại văn bản: Thông tư
Nghị định của Chính phủ số 79-cp ngày 6-11-1993 Quy định chi tiết thi hành luật xuất bản
Số: 79-CP   Ngày: 06/11/1993   Cơ quan: CHÍNH PHỦ   Loại văn bản: Nghị định
Luật Xuất bản
Số: 22-L/CTN   Ngày: 19/07/1993   Cơ quan: Quốc hội   Loại văn bản: Luật
Quyết định số 534-QĐ/BT ngày 11-5-1993 về việc công nhận 15 di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh.
Số: 534-QĐ/BT   Ngày: 11/05/1993   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định 1140-QĐ/BT của Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao về việc công nhận bốn di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Số: 1140-QĐ/BT   Ngày: 31/08/1992   Cơ quan: Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao   Loại văn bản: Quyết định