Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Thông tư số 21/TTLB ngày 02 tháng 4 năm 1997 về việc phối hợp hoạt động văn hóa-thông tin và thể dục thể thao ở cơ sở
Số: 21/TTLB   Ngày: 02/04/1997   Cơ quan: Bộ Văn hóa - Thông tin;Tổng cục Thể dục thể thao    Loại văn bản: Thông tư
Quy chế - Về cấp giấy phép kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (tvro)
Số: 46/QC-BC   Ngày: 10/01/1997   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN   Loại văn bản: Quy chế
Quyết định di tích kiến trúc -Nghệ thuật chùa bà già Phường phú Thượng - Quận Tây Hồ Thành phố Hà Nội
Số: 2996 QĐ/BT   Ngày: 05/11/1996   Cơ quan: KT/Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Tthông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định của Bộ Văn hóa – Thông tin Nay công nhận 11 (mười một) di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh sau
Số: 2997 QĐ/BT    Ngày: 05/11/1996   Cơ quan: K/TBộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của thanh tra sở Văn hoá -Thông tin
Số: 64 / TC-TT   Ngày: 02/10/1996   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN   Loại văn bản: Thông tư
Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin Về chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin
Số: 2467/ TC-QĐ   Ngày: 01/10/1996   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ -THÔNG TIN    Loại văn bản: Quyết định
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 48/ CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về tổ chức và họat động điện ảnh.
Số: 61 / TT- ĐA   Ngày: 01/10/1996   Cơ quan: Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin    Loại văn bản: Thông tư