Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 375-CT ngày 27-12-1989
Số: 375-CT   Ngày: 27/12/1989   Cơ quan: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG   Loại văn bản: Quyết định
Chỉ thị về một số vấn đề cấp bách của ngành Văn hoá
Số: 321/CT   Ngày: 17/11/1989   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Chỉ thị
Thông tư về cơ chế quản lý tài chính và chính sách tài trợ của Nhà nước đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn
Số: 1042/TTLB/VH/TC   Ngày: 22/07/1989   Cơ quan: Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá   Loại văn bản: Thông tư
Quyết định về việc chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc
Số: 961/VH/QĐ   Ngày: 04/07/1989   Cơ quan: Bộ Văn hoá   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản
Số: 60/HĐBT   Ngày: 08/06/1989   Cơ quan: Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú
Số: 341/CT   Ngày: 09/12/1987   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc nâng mức nhuận bút cơ bản và thù lao xử lý tài liệu nội bộ
Số: 302/QĐ/BTT   Ngày: 27/10/1987   Cơ quan: Bộ Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 68-CT ngày 6-3-1987 về việc sắp xếp một bước bộ máy Bộ thông tin
Số: 68-CT   Ngày: 06/03/1987   Cơ quan: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG   Loại văn bản: Quyết định