Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón chuyên gia Nhật Bản sang làm việc tại Học viện
Số: 1978/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón đoàn Iran sang Việt Nam làm việc
Số: 1982/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dịch vụ - Quảng cáo Nghiệp Thắng thực hiện sản xuất bộ phim truyện “Bí mật Đảo Linh Xà”
Số: 1987/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch biên tập, in, phân phối sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay”
Số: 1990/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Triển lãm “Tranh lụa và sản phẩm lụa Việt Nam tại Mỹ”
Số: 1956/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 17/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Ngày hội “Thế giới tuổi thơ lần thứ XX” và Triển lãm "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2017"
Số: 1941/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 16/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón hai chuyên gia Italia sang làm việc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam
Số: 1943/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 16/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 1944/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 16/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Phê duyệt Kế hoạch tổ chức “Sơ khảo Hội thi cán bộ thư viện giỏi - năm 2017” tại 02 khu vực miền Bắc và miền Nam
Số: 1889/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký các hoạt động Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”
Số: 1932/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v tu bổ, tôn tạo di tích Bộ Tư lệnh quân khu 5 tại di tích Khu Căn cứ Nước Oa, tỉnh Quảng Nam
Số: 2048/BVHTTDL-DSVH   Ngày: 15/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v thành lập Hội đồng Nghệ thuật Festival Mỹ thuật trẻ năm 2017
Số: 1918/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 15/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định