Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v đón nghệ sỹ Tây Ban Nha và Nga vào lên lớp master và biểu diễn
Số: 2469/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 21/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Số: 2459/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Thái Lan”
Số: 2326/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 13/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Tờ trình V/v đề nghị xây dựng Nghị định quy định ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
Số: 115/TTr-BVHTTDL   Ngày: 02/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Tờ trình
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2017 03 Đề án của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Số: 2186/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 01/06/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v tuyển sinh đi học thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 958/QĐ-TTg của TTCP
Số: 2308/BVHTTDL- ĐT   Ngày: 30/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v báo cáo, đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực du lịch
Số: 2298/BVHTTDL- ĐT   Ngày: 29/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 - 2020”
Số: 2122/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 29/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Tuần lễ phim tài liệu quốc tế lần thứ 8
Số: 2103/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v Truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, tại tỉnh Sơn La năm 2017
Số: 2259/BVHTTDL-VHDT   Ngày: 25/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa”
Số: 2087/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 25/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Số: 2075/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 24/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định