Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Số: 5088/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/12/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin
Số: 4606/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 28/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Số: 4558/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 23/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v phê duyệt kịch bản Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, năm 2017
Số: 4383/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 21/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ VI, năm 2018
Số: 5017/BVHTTDL-VHDT   Ngày: 21/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v tổ chức Hội thảo về quyền tác giả và làm việc với chuyên gia nước ngoài
Số: 4364/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón nhóm nhạc Jazz Mezcal Jazz Unit, Pháp
Số: 4378/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân
Số: 4353/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 17/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Số: 4357/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 17/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa
Số: 4359/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 17/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết địnhV/v tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Dự án Mạng lưới quốc tế các nhà cải cách thư viện mới nổi - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Số: 4338/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 16/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Hội thảo về thực thi quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
Số: 4339/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 16/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
...