Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, Di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Số: 2080/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 24/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v tổ chức Hội nghị 18 của Tiểu ban Văn hóa (SCC) thuộc Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN và Cuộc họp 6 của Mạng lưới hợp tác Văn hóa ASEAN+3 (APTCCN)
Số: 2218/BVHTTDL-HTQT   Ngày: 24/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục “Thư viện”
Số: 2012/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 22/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v mời nghệ sỹ quốc tế tham gia chương trình Đêm nghệ thuật Hennessy (Hennessy Artistry) lần thứ tám
Số: 2023/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 22/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”
Số: 1994/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức tuyên truyền trên báo chí hưởng ứng Ngày Gia đinh Việt Nam 28/6 năm 2017
Số: 1999/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg
Số: 2130/BVHTTDL-VHCS   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón chuyên gia Nhật Bản sang làm việc tại Học viện
Số: 1978/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón đoàn Iran sang Việt Nam làm việc
Số: 1982/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dịch vụ - Quảng cáo Nghiệp Thắng thực hiện sản xuất bộ phim truyện “Bí mật Đảo Linh Xà”
Số: 1987/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch biên tập, in, phân phối sách “Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình hiện nay”
Số: 1990/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 18/05/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định