Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2016 – 2017
Số: 4155/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 03/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Thành lập Ban Tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội 2017
Số: 4119/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 02/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoach, Tài chính
Số: 4129/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 02/11/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện môi trường không khói thuốc
Số: 4083/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 31/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức triển lãm ảnh “Trung Quốc trong măt nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam-Trung Quốc tươi đẹp”
Số: 4086/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 31/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX
Số: 4041/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 27/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, di tích lịch sử Đền thờ Trình Minh tại xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Số: 4013/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 25/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
Số: 4016/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 25/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Số: 3979/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 24/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 3980/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 24/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Campuchia vào biểu diễn tại Việt Nam
Số: 3988/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 24/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định