Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Công văn V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2017
Số: 4138/BVHTTDL-TĐKT   Ngày: 02/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Giấy phép V/v Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 4147/GP-BVHTTDL   Ngày: 02/10/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”
Số: 3625/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/09/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Giấy phép V/v Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017”
Số: 4047/GP-BVHTTDL   Ngày: 25/09/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tặng Giấy chứng nhận đạt giải tại “Liên hoan Múa quốc tế - 2017”
Số: 3585/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 22/09/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Nghị định Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Số: 109/2017/NĐ-CP   Ngày: 21/09/2017   Cơ quan: CHÍNH PHỦ   Loại văn bản: Nghị định
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
Số: 3356/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/09/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Số: 3357/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/09/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017
Số: 3548/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/09/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tặng bổ sung giải thưởng Huy chương Bạc tại "Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2017"
Số: 3545/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/09/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định