Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của thanh tra sở Văn hoá -Thông tin
Số: 64 / TC-TT   Ngày: 02/10/1996   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN   Loại văn bản: Thông tư
Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin Về chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin
Số: 2467/ TC-QĐ   Ngày: 01/10/1996   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ -THÔNG TIN    Loại văn bản: Quyết định
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 48/ CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về tổ chức và họat động điện ảnh.
Số: 61 / TT- ĐA   Ngày: 01/10/1996   Cơ quan: Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin    Loại văn bản: Thông tư
Quyết định Số 2410-QĐ/VH ngày 27 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin về xếp hạng các di tích
Số: 2410-QĐ/VH   Ngày: 22/09/1996   Cơ quan: K/T Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Số 1964-QĐ/VH ngày 27 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin về xếp hạng các di tích
Số: 1964-QĐ/VH   Ngày: 22/08/1996   Cơ quan: KT/ Bộ Văn hóa- Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Ban hành Quy chế sử dụng, phổ biến tác phẩm điện ảnh tư liệu (Bản Quy chế kèm theo).
Số: 1608/ĐA   Ngày: 27/07/1996   Cơ quan: K/T. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định - của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ Văn hoá-Thông tin
Số: 1386/TC-QĐ   Ngày: 19/06/1996   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ -THÔNG TIN   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về tổ chức thanh tra Nhà nước về Văn hóa-Thông tin
Số: 345/TTG   Ngày: 27/05/1996   Cơ quan: Thủ tướng Chính phủ   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Số 460 QĐ/BTngày 18 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin về xếp hạng các di tích
Số: 460 QĐ/BT   Ngày: 22/03/1996   Cơ quan: K/TBộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Số 310 QĐ/BT ngày 13 tháng 2 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin về xếp hạng các di tích
Số: 310 QĐ/BT   Ngày: 13/02/1996   Cơ quan: K/T Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin   Loại văn bản: Quyết định