Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Thông tư về việc phối hợp kiểm tra và quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm
Số: 3007-TTLB   Ngày: 26/10/1985   Cơ quan: Bộ Văn hoá; Tổng cục Hải quan   Loại văn bản: Thông tư
Chỉ thị về việc quản lý và sử dụng máy và băng ghi hình
Số: 339-CT   Ngày: 22/10/1985   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Chỉ thị
Quyết định số 126 LĐ/QĐ ngày 6-6-1985 của Bộ Lao động ban hành danh mục số 1 các chức danh
Số: 126 /LĐ/QĐ   Ngày: 06/06/1985   Cơ quan: Bộ trưởng Bộ Lao động   Loại văn bản: Quyết định
Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc
Số: 16-LCT/HĐNN7   Ngày: 04/06/1985   Cơ quan: Hội đồng Nhà nước   Loại văn bản: Pháp lệnh
Nghị định về kiện toàn tổ chức của ngành văn hoá
Số: 88-HĐBT   Ngày: 27/03/1985   Cơ quan: Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Nghị định
Thông tư quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Văn hoá quyết định giá
Số: 515-VGNN-VH-TT   Ngày: 19/03/1985   Cơ quan: Bộ Văn hoá; Uỷ ban Vật giá Nhà nước   Loại văn bản: Thông tư
Pháp lệnh 14 /LCT/HĐNN7 04/04/1984 bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh
Số: 14 LCT/HĐNN7   Ngày: 04/04/1984   Cơ quan: Hội đồng Nhà nước    Loại văn bản: Pháp lệnh
Nghị quyết về công tác văn hoá thông tin trong thời gian trước mắt
Số: 159-HĐBT   Ngày: 19/12/1983   Cơ quan: Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Nghị quyết
Nghị định về việc thành lập Hội đồng thi đua các cấp
Số: 61-HĐBT   Ngày: 16/06/1983   Cơ quan: Hội đồng Bộ trưởng    Loại văn bản: Nghị định
Quyết định xếp hạng 8 di tích lịch sử và văn hoá
Số: 147-VH/QĐ   Ngày: 24/12/1982   Cơ quan: Bộ Văn hoá   Loại văn bản: Quyết định
Nghị định về việc ban hành Điều lệ phát hành báo chí
Số: 186-HĐBT   Ngày: 09/11/1982   Cơ quan: Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Nghị định