Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Công văn V/v quản lý và tu bổ tôn tạo di tích quốc gia Hải Vân quan
Số: 1744/BVHTTDL-DSVH   Ngày: 26/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình”
Số: 1700/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 1690/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 25/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 1688/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 25/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Chứt tại tỉnh Quảng Bình, năm 2017
Số: 1645/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 21/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón đoàn cán bộ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam
Số: 1648/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 21/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón đoàn đạo diễn Iran sang Việt Nam
Số: 1641/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Newborns Việt Nam tổ chức Diễu hành xe đạp gây quỹ
Số: 1644/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 20/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức Lớp tập huấn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ”năm 2017
Số: 1624/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định Vv khảo sát hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Số: 1626/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018-2019
Số: 1605/BVHTTDL-KHCNMT   Ngày: 17/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn