Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Thông báo V/v Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận
Số: 1610/TB-BVHTTDL   Ngày: 17/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Thông báo
Công văn V/v tổ chức Tọa đàm - Tập huấn về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thuyết minh tại bảo tàng, di tích”
Số: 1573/BVHTTDL-DSVH   Ngày: 14/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v thành lập Hội đồng Nghệ thuật “Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc - 2017” tại tỉnh Thanh Hóa
Số: 1503/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 13/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v hướng dẫn tham dự Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách
Số: 1484/BVHTTDL-TV   Ngày: 12/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Số: 1499/BCĐ-VPTTBCĐ   Ngày: 12/04/2017   Cơ quan: BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”   Loại văn bản: Công văn
Kế hoạch V/v biên soạn, in phân phối sách về gia đình
Số: 1491/KH-BVHTTDL   Ngày: 12/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Kế hoạch
Quyết định V/v xây dựng và xuất bản “Sách ảnh giới thiệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam”
Số: 1483/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 12/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón GS.TS. Trần Quang Hải và tổ chức Lễ tiếp nhận sách, băng đĩa tư liệu nghiên cứu âm nhạc
Số: 1491/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 12/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức “Ngày hội văn hoá, thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, tại tỉnh Bạc Liêu năm 2017”
Số: 1484/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 12/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2018-2019
Số: 1496/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 12/04/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định