Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v đón nghệ sỹ trường Đại học Bắc Texas, Hoa Kỳ sang lên lớp master và biểu diễn
Số: 2873/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón chuyên gia nước ngoài
Số: 2866/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón học viên cao học CHLB Đức
Số: 2867/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v tổ chức chương trình “Hòa nhạc quốc tế Cello Fundamento - Concert 2” tại Việt Nam
Số: 2868/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài
Số: 2872/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v đón chuyên gia Nga
Số: 2891/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đón chuyên gia Ucraina
Số: 2892/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v giao nhiệm vụ xây dựng kịch bản và thực hiện Chương trình nghệ thuật tại Liên hoan Ca Múa Nhạc ASEAN – 2017
Số: 2893/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v giao nhiệm vụ xây dựng kịch bản và thực hiện Chương trình nghệ thuật tại Liên hoan Ca Múa Nhạc ASEAN – 2017
Số: 2895/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 26/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định V/v Tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 2811/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 19/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 79/2017/NĐ-CP   Ngày: 17/07/2017   Cơ quan: CHÍNH PHỦ   Loại văn bản: Nghị định
Quyết định V/v tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi Châu Á Enikki, Nhật Bản
Số: 2741/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 13/07/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định