Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản
Số: 60/HĐBT   Ngày: 08/06/1989   Cơ quan: Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú
Số: 341/CT   Ngày: 09/12/1987   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc nâng mức nhuận bút cơ bản và thù lao xử lý tài liệu nội bộ
Số: 302/QĐ/BTT   Ngày: 27/10/1987   Cơ quan: Bộ Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 68-CT ngày 6-3-1987 về việc sắp xếp một bước bộ máy Bộ thông tin
Số: 68-CT   Ngày: 06/03/1987   Cơ quan: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc sắp xếp một bước bộ máy Bộ Thông tin
Số: 68/CT   Ngày: 06/03/1987   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định
Chỉ thị về việc tổ chức Những ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam
Số: 124-CT   Ngày: 13/05/1986   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Chỉ thị
Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp hoạt động văn hoá - nghệ thuật chuyên nghiệp
Số: 202-TT/LB   Ngày: 30/12/1985   Cơ quan: Bộ Lao động; Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá   Loại văn bản: Thông tư