Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Triển lãm - Hội chợ “Tết Việt 2017”
Số: 120/QĐ-BVHTTD   Ngày: 13/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Công văn V/v Xin ý kiến với Dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga về việc thành lập và điều kiện hoạt động của các Trung tâm Văn hoá
Số: 148/BVHTTDL-HTQT   Ngày: 12/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh
Số: 149/BVHTTDL- KHTC   Ngày: 12/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức triển lãm “Tổng Bí thư Trường Chinh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Số: 119/BVHTTDL-DSVH   Ngày: 11/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017
Số: 123/BVHTTDL- KHTC   Ngày: 11/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Số: 125/BVHTTDL-TCCB   Ngày: 11/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Giấy phép Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Số: 105/GP-BVHTTDL   Ngày: 10/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu vực Tây Nguyên
Số: 66/BCĐ-VPTTBCĐ   Ngày: 09/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Quyết định V/v tổ chức hội thảo quốc tế
Số: 49/QĐ-BVHTTDL   Ngày: 09/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Quyết định
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
Số: 45/TB-BVHTTDL   Ngày: 06/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Thông báo
Công văn V/v thay đổi thời gian dự buổi gặp mặt chúc Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017
Số: 47/BVHTTDL-VP   Ngày: 06/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
Công văn V/v Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Na Hang-Ba Bể đề nghị UNESCO đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới
Số: 60/BVHTTDL-DSVH   Ngày: 06/01/2017   Cơ quan: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   Loại văn bản: Công văn
...