Năm 2014
15
Thứ BảyTháng 11
07
Thứ SáuTháng 11
05
Thứ TưTháng 11
03
Thứ HaiTháng 11
01
Thứ BảyTháng 11
31
Thứ SáuTháng 10
25
Thứ BảyTháng 10
24
Thứ SáuTháng 10
  • Liên hoan phim Khoa học quốc tế lần thứ 4 Địa điểm: Các trường phổ thông tại 13 tỉnh, thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Nam, Đắk Lăk, TP. HCM, Bạc Liêu, Đà Lạt.
...