An Giang

(Cinet) – An Giang là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, An Giang có dân số đông nhất với diện tích đứng thứ 4 trong khu vực,...