Tuần văn hóa Indonesia, Malaysia và Việt Nam

Tuần văn hóa Indonesia, Malaysia và Việt Nam diễn ra từ 6/12 đến 11/12/2016 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây là sự kiện góp phần giới thiệu, quảng bá và bảo tồn, phát huy các...

Tình yêu bên dòng "Sông Trăng"

(Cinet) - "Sông Trăng" là một tác phẩm xiếc mới đương đại kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật như: xiếc, múa đương đại, nghệ thuật sắp đặt, kỹ xảo ánh sáng, âm nhạc dân tộc Việt Nam… với những động tác...