Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (soát xét TCVN 7800:2009)

Gửi bình luận/góp ý Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng điền nội dung phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.