[Infographic]: Tưng bừng chuỗi các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018

 
Thực hiện: Lan Anh - Việt Hùng