• Anh: Chính sách âm nhạc
  Anh: Chính sách âm nhạc
  (Cinet) - Chính sách âm nhạc Anh đều đưa việc tăng cường, củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng dành cho các loại hình nghệ thuật lên làm ưu tiên hàng đầu. Chính sách này cũng xác định những lĩnh vực của thực tiễn đương thời mà Hội đồng Nghệ thuật Anh mong muốn hỗ trợ phát triển.
 • Châu Âu: Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa đến năm 2020
  Châu Âu: Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa đến năm 2020
  (Cinet)-Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa đến năm 2020 là nguồn sáng tạo gắn kết xã hội và thúc đẩy quá trình sáng tạo và phát triển văn hóa nghệ thuật tại Châu Âu.
 • Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa
  Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa
  (Cinet) - Chính sách văn hóa Malta được chỉnh sửa lại năm 2010 với mục tiêu chính là cải thiện hệ thống quản lý văn hóa, hợp tác văn hóa thế giới, phát triển sự sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa và đảm bảo sự bền vững lâu dài của lĩnh vực văn hóa.
 • Định hướng đầu tư dịch vụ truy cập Internet cho thư viện công cộng trong thế kỷ 21
  Định hướng đầu tư dịch vụ truy cập Internet cho thư viện công cộng trong thế kỷ 21
  (Cinet) - Nhận thấy việc tiếp cận Internet là nhu cầu để các công dân được cung cấp thông tin, sử dụng thông tin và các dịch vụ trực tuyến cần thiết trong đời sống ở thế kỷ 21. Một số nước trên thế giới đã cung cấp dịch vụ truy cập Internet thông qua hệ thống các thư viện công cộng.
 • Áo: Chính sách và xu hướng phát triển văn hóa
  Áo: Chính sách và xu hướng phát triển văn hóa
  (Cinet)- Chính sách văn hóa Áo được chỉnh sửa lại năm 2014, mục tiêu chính là cải thiện hệ thống quản lý văn hóa, hợp tác văn hóa thế giới, phát triển sự sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa và đảm bảo sự bền vững lâu dài của lĩnh vực văn hóa.
 • Thụy Điển: Chính sách phát triển văn hóa đọc
  Thụy Điển: Chính sách phát triển văn hóa đọc
  (Cinet) - Quyền ngôn ngữ, về cơ bản thể hiện tính chất dân chủ và sự tự do ngôn luận. Người ta đạt được ngôn ngữ thông qua nền văn học và vì vậy mà ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong tất cả các chính sách văn hóa quốc gia. Trong một vài năm trở lại đây, Thụy Điển đã coi vấn đề đó là một ưu tiên hàng đầu và sự hỗ trợ của nhà nước dành cho nền văn học và việc đọc đã tăng lên gấp đôi.
 • Đan Mạch: Chiến lược phát triển văn hóa nghệ thuật
  Đan Mạch: Chiến lược phát triển văn hóa nghệ thuật
  (Cinet) - Chiến lược phát triển văn hóa nghệ thuật Đan Mạch hướng tới việc tăng cường củng cố vai trò cũng như ưu tiên về văn hoá trong các chương trình phát triển văn hóa nghệ thuật tại quốc gia.
 • Vương Quốc Anh: Luật pháp trong lĩnh vực văn hóa
  Vương Quốc Anh: Luật pháp trong lĩnh vực văn hóa
  (Cinet) - Vương Quốc Anh được hình thành từ 4 nước riêng biệt là England, Wales, Scotland và Bắc Ireland, và mỗi nước đều có những nét văn hóa riêng, để lại dấu ấn trên những di tích lịch sử hay những phong tục trên toàn Vương Quốc Anh.