• Chính sách phát triển văn hóa Đức
  Chính sách phát triển văn hóa Đức
  Chính sách văn hóa tại Đức dựa trên mô hình liên bang. Tất cả các cấp chính quyền hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp quy định quyền hạn liên quan trong lĩnh vực văn hóa.
 • Trung Quốc: Công tác bảo tồn di sản văn hóa và những thành công đạt được trong thế kỷ 21
  Trung Quốc: Công tác bảo tồn di sản văn hóa và những thành công đạt được trong thế kỷ 21
  (Cinet)- Với một nền văn minh lâu đời, Trung Quốc rất giàu có các nguồn di sản. Sự phát triển nhanh về mặt kinh tế và những tiến bộ xã hội trong những thập kỷ gần đây đã cho thấy cả thách thức và cơ hội trong công tác bảo tồn di sản tại quốc gia này. Kể từ đầu thế kỷ 21, bảo tồn di sản văn hóa tại Trung Quốc đã có những bước phát triển lớn và có tính chuyên nghiệp với những hoạt động mới và hiệu quả hơn, chuyên sâu về lý luận và tăng cường trao đổi, hợp tác với các tổ chức bảo tồn di sản quốc tế.
 • Hàn Quốc: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
  Hàn Quốc: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
  (Cinet)- Hàn Quốc ngày càng có nhiều di sản văn hóa được UNESCO công nhận Điều ấy cũng có nghĩa rằng Hàn Quốc sở hữu nhiều tài sản có giá trị với nhân loại. Hay nói cách khác, di sản văn hóa của Hàn Quốc được hình thành trên nền tảng môi trường thiên nhiên tuyệt vời đã và đang được thế giới đánh giá cao theo những tiêu chuẩn khách quan. Điều này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch của Hàn Quốc và thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài đến đây.
 • Chính sách văn hóa của Áo (Tiếp theo và hết )
  Chính sách văn hóa của Áo (Tiếp theo và hết )
  (Cinet)- Chính sách văn hóa Áo nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình của Chính phủ năm 2013-2018.
 • Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1)
  Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1)
  (Cinet)- Chính sách văn hóa Áo nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình của Chính phủ năm 2013-2018.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 2)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 2)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.