• Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1)
  Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1)
  (Cinet)- Các chiến lược và chính sách quy hoạch địa phương của các cơ quan quy hoạch tăng cường các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.
 • Hoa Kỳ: Chiến lược phát triển văn hóa và tái thiết đô thị (Tiếp theo và Hết)
  Hoa Kỳ: Chiến lược phát triển văn hóa và tái thiết đô thị (Tiếp theo và Hết)
  (Cinet)- Chiến lược phát triển văn hóa và tái thiết đô thị tập trung vào việc phát triển văn hóa thành phố và thúc đẩy các hoạt động,các cơ sở văn hóa ở các thành phố vừa và lớn của Mỹ. Việc tăng cường cải thiện hình ảnh bằng các hoạt động văn hóa, tái thiết và xây dựng mới cơ sở vật chất tại các thành phố không chỉ hướng tới các mục tiêu văn hóa xã hội mà còn nhằm mục đích phát triển kinh tế.
 • Hoa Kỳ: Chiến lược phát triển văn hóa và tái thiết đô thị (Phần 1)
  Hoa Kỳ: Chiến lược phát triển văn hóa và tái thiết đô thị (Phần 1)
  (Cinet)- Chiến lược phát triển văn hóa và tái thiết đô thị tập trung vào việc phát triển văn hóa thành phố và thúc đẩy các hoạt động,các cơ sở văn hóa ở các thành phố vừa và lớn của Mỹ. Việc tăng cường cải thiện hình ảnh bằng các hoạt động văn hóa, tái thiết và xây dựng mới cơ sở vật chất tại các thành phố không chỉ hướng tới các mục tiêu văn hóa xã hội mà còn nhằm mục đích phát triển kinh tế.
 • Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Tiếp theo và Hết)
  Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Tiếp theo và Hết)
  (Cinet)-Na Uy vừa đưa ra chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước ở miền Nam trong đó chú trọng đến các quyền con người đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa và thể thao trong sự phát triển của Na uy và các nước đối tác.
 • Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 2)
  Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (Phần 2)
  (Cinet)- Na Uy vừa đưa ra chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước ở miền Nam trong đó chú trọng đến các quyền con người đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa và thể thao trong sự phát triển của Na uy và các nước đối tác.
 • Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (phần 1)
  Na Uy: Chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước phía Nam (phần 1)
  (Cinet)- Na Uy vừa đưa ra chiến lược hợp tác văn hóa và thể thao với các nước ở miền Nam trong đó chú trọng đến các quyền con người đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa và thể thao trong sự phát triển của Na uy và các nước đối tác.
 • Mỹ: Ngành văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia (Tiếp theo và hết)
  Mỹ: Ngành văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)- Ngành công nghiệp văn hóa mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc gia. Các quốc gia vừa có thể nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường vừa thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển bằng cách đầu tư vào nghệ thuật và văn hóa. Chuyên đề này xoay quanh các vấn đề về lợi ích của văn hóa nghệ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế nước Mỹ.
 • Mỹ: Ngành văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia (Phần 1)
  Mỹ: Ngành văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia (Phần 1)
  (Cinet)- Ngành công nghiệp văn hóa mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc gia. Các quốc gia vừa có thể nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường vừa thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển bằng cách đầu tư vào nghệ thuật và văn hóa. Chuyên đề này xoay quanh các vấn đề về lợi ích của văn hóa nghệ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế nước Mỹ.