• Maryland(Hoa Kỳ): Phát triển ngành nghệ thuật đến năm 2020
  Maryland(Hoa Kỳ): Phát triển ngành nghệ thuật đến năm 2020
  (Cinet)- Phát triển ngành nghệ thuật đến năm 2020 là một dự án đầy tham vọng nhằm kết nối toàn bộ cộng đồng nghệ thuật và các bên tham gia nghệ thuật để phát triển một tầm nhìn chung, dài hạn cho tương lai của nghệ thuật và cơ sở hạ tầng của nghệ thuật tại quận Charles.
 • Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc
  Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc
  (Cinet)- Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc của Bắc Ailen nhằm hỗ trợ kinh doanh, phát triển kỷ năng và đào tạo, đầu tư, giáo dục và cung cấp cơ sở vững chắc để phát triển âm nhạc như một bộ phận của ngành công nghiệp sáng tạo.
 • Scotland: Chiến lược bảo tồn và quản lý di sản biển 2012 – 2015
  Scotland: Chiến lược bảo tồn và quản lý di sản biển 2012 – 2015
  (Cinet)- Chiến lược bảo tồn và quản lý di sản biển 2012 – 2015 của Scotland nhằm tăng cường cung cấp kiến thức về di sản biển, tăng cường hoạt động quản lý các khu di sản biển quan trọng và tăng cường sự hiểu biết về công việc trong ngành di sản biển.
 • Đan Mạch: Toàn cầu hóa ngành công nghiệp điện ảnh
  Đan Mạch: Toàn cầu hóa ngành công nghiệp điện ảnh
  (Cinet)- Đan Mạch chủ trương toàn cầu hóa ngành công nghiệp điện ảnh nhằm mục tiêu thúc đẩy quá trình phát triển cũng như quốc tế hoá ngành điện ảnh phong phú của Đan Mạch; tìm kiếm các giải thưởng quốc tế có vị trí cao và tăng cường xuất khẩu phim Đan Mạch.
 • Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế
  Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế
  (Cinet)- Nghệ thuật và văn hóa mang đến các lợi ích trực tiếp về kinh tế cho quốc gia và cộng đồng bằng cách tạo cơ hội việc làm, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu từ thuế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương qua các hoạt động du lịch. Ngoài ra, ngành công nghiệp này cũng cung cấp nhiều cơ hội khác như truyền sức sống cho các ngành khác với khả năng sáng tạo các sản phẩm và các dịch vụ.
 • Anh Quốc: Định hướng phát triển tiềm năng văn hóa quận Kent
  Anh Quốc: Định hướng phát triển tiềm năng văn hóa quận Kent
  (Cinet)- Định hướng phát triển tiềm năng văn hóa quận Kent phác thảo một chiến lược bàn luận xung quanh việc phát huy văn hóa, tăng cường nhận thức các giá trị và nhu cầu của mọi người trong các ngành công nghiệp sáng tạo để đảm bảo hệ thống sáng kiến về văn hóa đưa văn hóa quận Kent trở thành một điểm sáng trong tương lai của Anh Quốc.
 • Kingston (Jamaica) – Chiến lược phát triển nghệ thuật công cộng 2012-2016
  Kingston (Jamaica) – Chiến lược phát triển nghệ thuật công cộng 2012-2016
  (Cinet)- Chiến lược phát triển nghệ thuật công cộng 2012-2016 nhằm cung cấp chỉ dẫn thực hiện cam kết của thành phố Kingston với nền nghệ thuật công cộng, cung cấp định hướng trong phát triển nét văn hóa đặc trưng, xóa bỏ khoảng cách giữa các ưu tiên và dịch vụ trong quá trình ủy nhiệm, thiết lập và duy trì các hoạt động nghệ thuật công cộng.
 • Canada: Kế hoạch phát triển văn hóa 2010-2020
  Canada: Kế hoạch phát triển văn hóa 2010-2020
  (Cinet)- Kế hoạch phát triển văn hóa 2010-2020 tiếp cận với thành phố Coquitlam, Canada được xem là trải nghiệm văn hóa sôi động thông qua các kết nối cộng đồng và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ.