• Thụy Điển: Xây dựng ngành công nghiệp phim phát triển bền vững (Tiếp theo và Hết)
  Thụy Điển: Xây dựng ngành công nghiệp phim phát triển bền vững (Tiếp theo và Hết)
  (Cinet) - Các doanh nghiệp và nhà sản xuất đang nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp phim bền vững thông qua phát triển cả thị trường phim trong và ngoài nước, nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ.
 • Thụy Điển: Xây dựng ngành công nghiệp phim phát triển bền vững (Phần 1)
  Thụy Điển: Xây dựng ngành công nghiệp phim phát triển bền vững (Phần 1)
  (Cinet) - Các doanh nghiệp và nhà sản xuất đang nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp phim bền vững thông qua phát triển cả thị trường phim trong và ngoài nước, nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ.
 • Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết)
  Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)- Kế hoạch phát triển Du lịch văn hóa Akwesasne được hoàn thiện vào năm 2014, là công cụ hỗ trợ cho các cộng đồng Akwesasne cân nhắc, xác định và quyết định đưa ra những ưu tiên hàng đầu và khả năng của cộng đồng khi muốn đạt được thành công của ngành du lịch văn hóa Akwesasne.
 • Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 2)
  Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 2)
  (Cinet)- Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa Akwesasne được hoàn thiện vào năm 2014, là công cụ hỗ trợ cho các cộng đồng Akwesasne cân nhắc, xác định và quyết định đưa ra những ưu tiên hàng đầu và khả năng của cộng đồng khi muốn đạt được thành công của ngành du lịch văn hóa Akwesasne.
 • Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1)
  Akwesasne (Mỹ): Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa (Phần 1)
  (Cinet)- Kế hoạch phát triển du lịch văn hóa Akwesasne được hoàn thiện vào năm 2014, là công cụ hỗ trợ cho các cộng đồng Akwesasne cân nhắc, xác định và quyết định đưa ra những ưu tiên hàng đầu và khả năng của cộng đồng khi muốn đạt được thành công của ngành du lịch văn hóa Akwesasne.
 • Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Tiếp theo và hết)
  Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)- Các chiến lược và chính sách quy hoạch địa phương của các cơ quan quy hoạch tăng cường các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.
 • Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 2)
  Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 2)
  (Cinet)- Các chiến lược và chính sách quy hoạch địa phương của các cơ quan quy hoạch tăng cường các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.
 • Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1)
  Anh: Thúc đẩy cơ hội phát triển văn hóa và thể thao (Phần 1)
  (Cinet)- Các chiến lược và chính sách quy hoạch địa phương của các cơ quan quy hoạch tăng cường các cơ hội văn hóa, nghệ thuật và thể thao để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.