• Hàn Quốc: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
  Hàn Quốc: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
  (Cinet)- Hàn Quốc ngày càng có nhiều di sản văn hóa được UNESCO công nhận Điều ấy cũng có nghĩa rằng Hàn Quốc sở hữu nhiều tài sản có giá trị với nhân loại. Hay nói cách khác, di sản văn hóa của Hàn Quốc được hình thành trên nền tảng môi trường thiên nhiên tuyệt vời đã và đang được thế giới đánh giá cao theo những tiêu chuẩn khách quan. Điều này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch của Hàn Quốc và thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài đến đây.
 • Chính sách văn hóa của Áo (Tiếp theo và hết )
  Chính sách văn hóa của Áo (Tiếp theo và hết )
  (Cinet)- Chính sách văn hóa Áo nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình của Chính phủ năm 2013-2018.
 • Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1)
  Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1)
  (Cinet)- Chính sách văn hóa Áo nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình của Chính phủ năm 2013-2018.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 2)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 2)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
 • Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow, Anh giai đoạn 2016 - 2020 (Tiếp theo và hết)
  Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow, Anh giai đoạn 2016 - 2020 (Tiếp theo và hết)
  (Cinet) - Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow 2016 - 2020 vạch ra phương hướng để cải thiện chất lượng dịch vụ văn hóa và giải trí phục vụ cộng đồng, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ để đạt hiệu quả về mặt kinh tế.
 • Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow, Anh giai đoạn 2016 - 2020 (Phần 1)
  Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow, Anh giai đoạn 2016 - 2020 (Phần 1)
  (Cinet) - Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow 2016 - 2020 đưa ra phương hướng để cải thiện chất lượng dịch vụ văn hóa và giải trí phục vụ cộng đồng, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ để đạt hiệu quả về mặt kinh tế.