• Anh Quốc: Phát triển ngành công nghiệp phim (Tiếp theo và hết)
  Anh Quốc: Phát triển ngành công nghiệp phim (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)-Ngành công nghiệp điện ảnh Anh Quốc liên tục phát triển và nỗ lực tìm ra các giải pháp để xây dựng một doanh nghiệp phim bền vững. Phần tin quốc tế xin được giới thiệu phần kết của chuyên đề này.
 • Anh Quốc: Phát triển ngành công nghiệp phim (Phần 1)
  Anh Quốc: Phát triển ngành công nghiệp phim (Phần 1)
  (Cinet)- Ngành công nghiệp điện ảnh Anh Quốc liên tục phát triển và nỗ lực tìm ra các giải pháp để xây dựng một doanh nghiệp phim bền vững.
 • Nam Phi: Chiến lược phát triển ngành văn hóa (Tiếp theo và hết)
  Nam Phi: Chiến lược phát triển ngành văn hóa (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)- Chiến lược phát triển ngành văn hóa tại Nam Phi nghiên cứu các ngành công nghiệp văn hóa và đề xuất các chiến lược cho sự tăng trưởng và phát triển của ngành nhằm xây dựng các hoạch định chính sách văn hóa trong tương lai. Bài viết này xin giới thiệu phần kết của chiến lược.
 • Nam Phi: Chiến lược phát triển ngành văn hóa ( Phần 1)
  Nam Phi: Chiến lược phát triển ngành văn hóa ( Phần 1)
  (Cinet)- Chiến lược phát triển ngành văn hóa tại Nam Phi nghiên cứu các ngành công nghiệp văn hóa và đề xuất các chiến lược cho sự tăng trưởng và phát triển của ngành nhằm xây dựng các hoạch định chính sách văn hóa trong tương lai. Chiến lược này sẽ được giới thiệu 2 phần. Bài viết này sẽ giới thiệu phần đầu tiên của chiến lược.
 • Thái Bình Dương: Chiến lược phát triển và quảng bá ngành công nghiệp văn hoá
  Thái Bình Dương: Chiến lược phát triển và quảng bá ngành công nghiệp văn hoá
  (Cinet)- Các ngành công nghiệp văn hóa ở Thái Bình Dương cho thấy sự giàu có trong truyền thống từ cổ xưa tới văn hoá đương đại.Chiến lược phát triển và quản bá ngành công nghiệp văn hoá khu vực Thái Bình Dương đưa ra các giải pháp tạo sự liên kết giữa những người tham gia và các nhà sản xuất để hỗ trợ sự phát triển của các ngành văn hóa.
 • Lancashire (Anh): Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2015
  Lancashire (Anh): Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2015
  (Cinet)- Chiến lược phát triển văn hóa hạt Lancashire 2010-2015 nhằm tăng cường sự hiểu biết chung về cách thức hoạt động các dịch vụ văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chỉ ra cách văn hóa có thể được sử dụng như thế nào nhằm tăng cường sự giàu có cho mỗi cá nhân, cộng đồng và nền kinh tế tại Lancashire.
 • Maryland(Hoa Kỳ): Phát triển ngành nghệ thuật đến năm 2020
  Maryland(Hoa Kỳ): Phát triển ngành nghệ thuật đến năm 2020
  (Cinet)- Phát triển ngành nghệ thuật đến năm 2020 là một dự án đầy tham vọng nhằm kết nối toàn bộ cộng đồng nghệ thuật và các bên tham gia nghệ thuật để phát triển một tầm nhìn chung, dài hạn cho tương lai của nghệ thuật và cơ sở hạ tầng của nghệ thuật tại quận Charles.
 • Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc
  Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc
  (Cinet)- Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc của Bắc Ailen nhằm hỗ trợ kinh doanh, phát triển kỷ năng và đào tạo, đầu tư, giáo dục và cung cấp cơ sở vững chắc để phát triển âm nhạc như một bộ phận của ngành công nghiệp sáng tạo.